Česká hudební rada -- Czech Music Council

Česká hudební rada

je národní sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO. Je tedy součástí struktur posilujících občanský princip společnosti. Charakter její činnosti koresponduje s cíli UNESCO. Na těchto demokratických principech byla činnost České hudební rady (ČHR) obnovena v r. 1993 (ČHR vznikla již v r. 1972, ale její aktivita zejména vůči zahraničním partnerům byla limitována politickým systémem). Motivem obnovy byla jednak změna politických poměrů u nás a vnitřní potřeba oboru analyzovat konkrétní dopady politické a ekonomické transformace, jednak podnět Evropské hudební rady, která reagovala na nové politické změny v Evropě. Cíle ČHR byly deklarovány ve Statutu ČHR.

ČHR v současnosti sdružuje 47 důležitých hudebních organizací, z nichž některé jsou asociacemi, individuální členy a členy čestné. Od r. 1994 uděluje, podobně jako Mezinárodní hudební rada, čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury.

Sekretariát ČHR je v současnosti součástí Institutu umění v Divadelním ústavu v Praze, kde sídlí také další divadelní nevládní organizace. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství. Sdílí a rozvíjí témata Evropské a Mezinárodní hudební rady: koncepce kulturní politiky, optimalizace hudebního školství, podpora soudobé tvorby.

Kontakt ČHR

Sekretariát ČHR, Institut umění-Divadelní ústav,
Lenka Dohnalová,
Celetná 17, 110 00 Praha 1
tel/fax: +420 222 540 809
GSM: +420 603 584 218
mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

Kolektivní členové ČHR

Akademie múzických umění, Hudební fakulta, děkan prof. Vlastimil Mareš [www, m@il]
Asociace hudebních festivalů v ČR, předseda J. Boháč [www, m@il]
Asociace hudebních umělců a vědců, president Prof. Jiří Hlaváč [m@il]
Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles /ANKST/, předeseda ing. Jan Sáraz [www, m@il]
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů v ČR, předseda Roman Dietz [www, m@il]
Asociace uměleckých agentur /ASUMA/, předsedkyně Zdenka Kachlová [www]
Asociace výrobců hudebních nástrojů [www]
Ateliér 90, president prof. Marek Kopelent [www, m@il]
Česká filharmonie [www, m@il]
Česká společnost pro hudební vědu, předsedkyně je PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. [www, m@il]
Česká společnost Josefa Haydna [www, m@il]
Česká společnost pro hudební výchovu, předseda Jan Prchal [www, m@il]
České muzeum hudby, ředitel Emanuele Gadaleta [www, m@il]
Český rozhlas, stanice III-Vltava, šéfredaktor Lukáš Hurník, Ph.D. [www, m@il]
Etnologický ústav Akademie věd ČR, odd. hudební historie, vedoucí prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. [www, m@il]
Filosofický fakulta Masarykovy university, Ústav hudební vědy, vedoucí PhDr. Petr Macek, Ph.D. [www, m@il]
Filosofická fakulta Palackého university, katedra muzikologie, vedoucí katedry prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [www, m@il]
Fond Leoše Janáčka, tajemnice PhDr. Eva Drlíková [www, m@il]
Hornforum, předseda prof. Otakar Tvrdý [www, m@il]
Hudební informační centrum, ředitel PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. [www, m@il]
Hudební rozhledy, šéfredaktorka PhDr. Hana Jarolímková [www,m@il]
Institut moderní hudby, předseda sdružení Jaroslav Raušer [www, m@il]
Janáčkova akademie múzických umění, prof. ing. Ivo Medek, Ph.D. [www, m@il]
Janáčkova konzervatoř Ostrava, ředitelka Mgr. Soňa Javůrková [www, m@il]
Jednota hudebního divadla, předseda PhDr. Josef Herman, CSc. [www, m@il]
Jeunesse Musicale v ČR, president Pavel Smrkovský [www, m@il]
Konzervatoř Brno, ředitel MgA Pavel Maňásek [www, m@il]
Mezinárodní hudební festival Moravský podzim, tajemnice MgA. Lucie Šnajdrová [www, m@il]
Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu, president ing. Ivo Medek, Ph.D. [www, m@il]
Nadace Český hudební fond, ředitel ing. Miroslav Drozd [www, m@il]
Nadace Františka Lýska, předsedkyně Yvona Dvořáková [www, m@il]
Nadační fond Harmonie, Olga Jeřábková [www, m@il]
NIPOS ARTAMA, ředitel Mgr. Lenka Lázňovská [www, m@il]
Ochranný svaz autorský, předseda představenstva Ing. Roman Strejček [www, m@il]
Pedagogická fakulta University Karlovy, vedoucí katedry Doc. MgA Jana Palkovská [www, m@il]
Pražská konzervatoř, ředitel Mgr. Pavel Trojan [www, m@il]
Popmuseum, PhDr. Aleš Opekar, CSc. [www, m@il]
Přítomnost, předseda Mgr. Pavel Trojan [www]
Společnost Antonína Dvořáka, předsedkyně Markéta Hallová [m@il]
Společnost autorů a interpretů, předseda Jiří Vondráček [www, m@il]
Společnost Bohuslava Martinů, president Bohuslav Matoušek [m@il]
Společnost Frederyka Chopina, president Ivan Klánský [www, m@il]
Společnost pro elektroakustickou hudbu, předseda Mgr. Rudolf Růžička [www, m@il]
Společnost Z. Fibicha, předsedkyně PhDr. Věra Šustíková [www, m@il]
Umělecká beseda, president Lukáš Matoušek [www, m@il]
Unie českých pěveckých sborů, Mgr. Roman Michálek, Ph.D., tajemník výboru [www, m@il]

Čestní členové

PhD. Amy Lynn Barber (USA, perkusionistka)
Jiří Bělohlávek (dirigent)
Petr Eben (skladatel, + 24.10.2007) [www]
Jan Hanus (skladatel, + 30.7.2004) [www]
prof. Karel Husa (USA, skladatel) [www]
prof. PhDr.Ivan Polednák, DrSc. (muzikolog, první předseda ČHR od r. 1993, + 5.10.2009)
Klement Slavický (skladatel, +1999) [www]
Martin Turnovský (dirigent)

Aktuální presidium (od r. 2016)

Mgr. Jaromír Javůrek - president [m@il]
Mgr. Jaroslav Raušer - vicepresident [m@il]
Bc. Roman Dietz [m@il]
Mgr. Ladislav Horák [m@il]
PhDr. Radka Hrdinová [m@il]
PhDr. Olga Janáčková [m@il] (funkce ukončena 2017, konec volebního období)
Ing. Ondřej Matyáš [m@il]
PaeDr. Jan Prchal [m@il]
Ing. Jan Saráz [m@il]
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [m@il] (funkce ukončena 2017, konec volebního období)

Kontrolní komise

David Danel [m@il]
MgA. Andreas Kroeper, Ph.D. [m@il] (funkce ukončena 2017, konec volebního období)
Jakub Nový [m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Jaromír Černý
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

2014-2016
Mgr. Jaromír Javůrek - president [m@il]
Stanislav Barek [m@il]
Bc. Roman Dietz [m@il]
Mgr. Ladislav Horák [m@il]
PhDr. Radka Hrdinová [m@il]
PhDr. Olga Janáčková [m@il]
Ing. Ondřej Matyáš [m@il]
PaeDr. Jan Prchal [m@il]
Mgr. Jaroslav Raušer [m@il]
Ing. Jan Saráz [m@il]
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [m@il]

Kontrolní komise

Mgr. Aleš Chalupský [m@il]
MgA. Andreas Kroeper, Ph.D. [m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Jaromír Černý
Petr Šefl

2010-2014
Lukáš Hurník, PhD., president [m@il]
Martin Turnovský, vicepresident
MgA. Pavel Trojan, vicepresident [m@il]
Prof. Jiří Hlaváč [m@il]
PhDr. Olga Janáčková [m@il]
Cyril Jeníček [m@il]
PhDr. Petr Macek, Ph.D. [m@il]
Prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. [m@il]
PhDr. Olga Mojžíšová [m@il]
Ing. Jan Saráz [m@il]
Mgr. Richard Sporka [m@il]
PhDr. Ilja Smid [m@il]
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [m@il]

Kontrolní komise:

Ing. Vladimír Bako [m@il]
Mgr. Aleš Chalupský [m@il]
MgA. Andreas Kröper, Ph.D. 

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www]

2008-2010
Lukáš Hurník, PhD., president [m@il]
Martin Turnovský, vicepresident
MgA. Pavel Trojan, vicepresident [m@il]
Prof. Jiří Hlaváč [m@il]
PhDr. Olga Janáčková [m@il]
PhDr. Petr Macek, Ph.D. [m@il]
PhDr. Olga Mojžíšová [m@il]
PhDr. Ilja Smid [m@il]
Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. [m@il]

Kontrolní komise:

Mgr. Petr Hanousek [m@il]
MgA. Andreas Kröper, Ph.D. 
Doc. Alena Vlasáková [m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www]

2006-2008
Lukáš Hurník, president [m@il]
Martin Turnovský, vicepresident
MgA. Pavel Trojan, vicepresident [m@il]
Jaromír Boháč [m@il]
Prof. Jiří Hlaváč [m@il]
Prof. Marek Kopelent [m@il]
PhDr. Petr Macek, Ph.D. [m@il]
PhDr. Olga Mojžíšová [m@il]
PhDr. Ilja Smid [m@il]

Kontrolní komise:

PhDr. Olga Janáčková [m@il]
Doc. Alena Vlasáková [m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. [www]

1993-1994
Doc. PhDr. Ivan Poledňák, DrSc., president
Doc. PhDr. Jiří Fukač, CSc., vicepresident
Jan Klusák, vicepresident
PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. (1994-97 členka Presidia Evropské hudební rady)
Prof. Petr Eben
Prof. Marek Kopelent [www]
PhDr. Milan Slavický [www]

Kontrolní komise

JUDr. Pavel Eckstein
PhDr. Mikuláš Bek
PhDr. Boris Kobrle

1994-1997
Presidium bylo potvrzeno, byli kooptováni následující členové:
Doc. PaeDr. Jaroslav Herden, CSc.
PhDr. Vojtěch Mojžíš
Míla Smetáčková
Prof. Ivan Štraus
PhDr. Stanislav Tesař
Doc. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Mojmír Weimann
Na funkci rezignovali: Prof. Petr Eben, Prof. Marek Kopelent, PhDr. Milan Slavický, Mojmír Weimann

1997-1999
Noví členové:
Antonín Matzner
Ing. Ivo Medek, Ph.D.
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.

1999-2004
František Maxián, president
PhDr. Jitka Bajgarová, CSc., vicepresident
PhDr. Markéta Hallová
Mgr. Jaromír Javůrek
Prof. Marek Kopelent [www]
Luboš Malý
Antonín Matzner
Ing. Ivo Medek, Ph.D.
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
Jan Šmolík
Prof. PhDr. Bohuš Zoubek

Kontrolní komise:

Doc. PhDr. Alena Burešová, CSc.
PhDr. Olga Janáčková
PhDr. Eva Ocisková

2005
František Maxián, president
Mgr. Pavel Trojan, vicepresident
PhDr. Olga Mojžíšová, vicepresident
Jaromír Boháč
Rostislav Černý
Prof. Marek Kopelent [www]
RNDr. Jan Králík
Ing. Ivo Medek, Ph.D. [www]
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc., [www]
Jan Šmolík
Bohuslav Zoubek

Kontrolní komise:

PhDr. Olga Janáčková
PhDr. Zuzana Kolláthová
PhDr. Eva Ocisková

Ceny ČHR

Jsou čestné, nicméně doprovozené grafickými díly českých autorů, udílené každoročně bez rozlišení kategorie za celoživotní práci nebo činnost, pro zahraniční umělce se udělují za propagaci české hudby v zahraničí.

1994 - Agon (umělecký soubor zaměřený na soudobou hudbu), Amy Lynn Barber (perkusionistka), Festival Musica Iudaica, Zdeněk Košler (dirigent)
1995 - Jozef Bednárik (režisér), DAMA DAMA (perkusionistická skupina), Klement Slavický (skladatel), Jan Hanuš (skladatel)
1996 - Sir Charles Mackerras (dirigent), Pavel Jurkovič (pedagog), PhDr. Milan Kuna, DrSc. (muzikolog), Emil Viklický (jazzman), Prof. Marek Kopelent (skladatel)
1997 - PaeDr. Ladislav Daniel (pedagog), PhDr. Rudolf Pečman (muzikolog), Spirituál kvintet, Jiří Stárek (dirigent)
1998 - Iva Bittová (performer), Josef Brožek (pedagog), Pražský studentský orchestr, Stamicovo kvarteto, Antonín Tučapský (skladatel a dirigent)
1999 - PhDr. Eva Drlíková (muzikolog), Zbyněk Matějů (skladatel), PaeDr. Jan Prchal (pedaog), Jiří Stivín (performer, jazzman), Studio Matouš (vydavatelství)
2000 - Jiří Bělohlávek (dirigent), Jiří Kout (dirigent), Due Boemi di Praga, František Kovaříček (skladatel, pedagog, předseda Jeunesse Musicale), Dr. Michael Beckerman (USA, muzikolog)
2001 - David Pountney (GB, režisér), David Radok (režisér), Dr. Wolfgang Mastnak (Německo, pedagog)
2002 - Jiří Beneš (violista, dramaturg), Jana Boušková (harfistka), Antonín Kubálek (Kanada, klavírista)
2003 - Ivo Stolařík (publicista), Dr. John Tyrrell (GB, muzikolog), Jaroslav Krček (skladatel)
2004 - Ivan Moravec (klavírista), Zdeněk Mácal (dirigent)
2005 - Prof. Dr. Graham Melville-Mason (hudební organizátor, muzikolog), Pavel Klikar (muzikolog, instrumentalista, pedagog)
2006 - Míla Smetáčková (hudební organizátor)
2007 - Prof. Zuzana Růžičková (cembalistka), Talent (o.s. a časopis)
2008 - PhDr. Miloš Pokora (muzikolog), Daniel Wiesner (klavírista)
2009 - Mgr. Jana Semerádová (flétnistka, Collegium Marianum), Peter Vrábel (dirigent, Orchestr Berg)
2010 - Blanka Kulínská (sbormistryně)
2011 - Collegium 1704, Amos Editio
2012 – Collegium 1704, umělecký vedoucí Václav Luks, Amos Editio
2013 - České kulturní slavnosti, festival
2014 - Serge Baudo, dirigent
2015 - Forfest, international art festival


Patronace, spolupráce

Mezinárodní soutěž elektroakustické hudby Musica nova
(pozn. Mezinárodní hudební rada pořádá Mezinárodní Rostrum elektroakustické hudby)
1999-2000 Participační program UNESCO Další výchova učitelů hudební výchovy (ved. Prof. Jaroslav Herden)

Konference, semináře

Organizované ČHR

1993 - 15. června, Praha: Kolokvium o středním a vysokém školství, organizováno ve spolupráci s Prezidentskou kanceláří
1993 - 7.-8. října, Brno: Hudba a stát, mezinárodní konference spoluorganizována s Evropskou hudební radou. Příspěvky: J. Bajgarová, L. Dohnalová, J. Fukač, A. Matzner, I. Poledňák, S. Tesař
1996 - 4.-6. října, Brno: Hudba jako hodnota, mezinárodní konference spoluorganizována s Evropskou hudební radou. Příspěvky: J. Bajgarová, L. Dohnalová, J. Fukač, I. Poledňák
1997 - 17.-19. července, České Budějovice: Vliv zvuku a hudby na člověka, mezinárodní interdisciplinární konference spoluorganizovaná Ústavem pro hudební vědu, Nadací J. Haydna, Open Society Fund. Koncepce, příspěvek: L. Dohnalová
1997 - 21.-23. prosince, Praha: Cirkulace hudby a hudebníků v letech 1700-1900, mezinárodní konference spoluorganizována Ústavem pro hudební vědu a FF PU Olomouc. Příspěvek: J. Vičar
2000 - 13. října, Praha: Seminář pro občanská sdružení
2005 - 1.-2. listopadu, Praha: Konference o improvizaci hudbě, Multižánrový koncert improvizované hudby. Spoluorganizovaná Pražskou konzervatoří, JAMU, HAMU.
2006 - 1. prosince, Praha: Role barokní klávesové literatury v kreativní výuce. Spolupořadatel Pražská konzervatoř
2007 - 4. května, Praha: Vztah hudby a slova. Spolupořadatel: Pražská konzervatoř, Společnost Z. Fibicha.
2009 - 28.3., Praha: Seminář Kreativní múzická výchova. Dobré příklady. Spoluorganizace s Pražskou konzervatoří.


Publikace

1993 - Kolokvium o středním a vysokém školství, sborník
1993 - Hudba a stát, sborník, též německy
1996 - Hudba jako hodnota, sborník, též německy
1997 - K problematické ekologie zvukového prostředí a hudby, publikováno ve spolupráci s PF University J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
2005 - Janáčkiána 2004, sborník mezinárodní konference
2005 - Improvizace v hudbě, sborník konference
2006 - Jančkiána 2006, Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století, sborník mezinárodní konference
Web Od r. 1999

Projekty

Další výchova učitelů hudební výchovy, cesta k výchově hudebních schopností dětí a mládeže, ved. J. Herden (CIM/UNESCO)

Valné hromady Mezinárodní hudební rady s účastí českých delegátů

Konají se každé dva roky. V případě neúčasti deleguje ČHR svůj hlas na delegáta jiného státu.
1993 - 20.-26. září, Alicante, účast I. Poleňák, zpráva in: Hudební věda č. 2/1994
1999 - 21.-27. září, Petra, účast L. Dohnalová, Téma Kreativita a inovace v hudbě zítřka, zpráva: in Hudební rozhledy č. 11/1999, Opus musicum č. 1/2000
2009 - 17.-22. října, Tunis, účast L. Dohnalová, 3. světové fórum hudby

Valné hromady Evropské hudební rady s účastí českých delegátů

Konají se každoročně. Od r. 2004 má EHR právní subjektivitu.
1994- říjen, Bratislava, účast J. Bajgarová, konference s tématem pedagogika.
1995- květen, Bonn, účast J. Bajgarová, konference Ekologie v Evropské hudební chartě
1995- červenec, Falun, účast J. Bajgarová, konference Kulturní hodnoty
1996- červenec, Copenhagen, účast J. Bajgarová
1998- 20.-22. prosince, Vídeň, účast I. Poledňák, konference Hudba v Evropě, Program K Kultura 2000, zpráva v Hudebních rozhledech 1/1999
2000- 9. září, Bonn, účast L. Dohnalová, téma Hudba na Internetu
2002-13.-15. září, Brusel, účast J. Javůrek, konference Hudba pro Evropu - Mladá generace
2003- 29.-30. listopadu, Bonn, účast J. Javůrek
2004- 22.-24. dubna, Budapest, účast L. Dohnalová, konference Různorodost v hudbě
2005- 22.-24. října, Haag, účast I. Medek, konference Improvizace v hudbě
2006- 20.-23. dubna, Malmo, účast L. Dohnalová, konference Hudba, mládež, rozmanitost
2007- 19.-21. dubna, Barcelona, účast L. Dohnalová, konference Změny a příležitosti, budoucnost hudby
2008- 17.-20. dubna, Brno, JAMU, účast L. Dohnalová, I. Medek, konference Přístup k hudbě
2009- 23.-26. dubna, Athény, účast L. Dohnalová, konference Integrace, asimilace, identita
2010- 15.-18. dubna, Vídeň, účast L. Dohnalová, konference Hudební rozmanitost, prezentace projektu Špalíček


Valné hromady České hudební rady

1993- únor, založení obnovené ČHR
1994- březen
1995- prosinec
1996- leden
1997- prosinec
2000- únor
2002- březen
2004- duben
2005- duben (zápis)
2006- duben (zápis)
2008- květen (zápis)
2010- červen (zápis)
2012- červen (zápis)

Účast na dalších konferencích a seminářích

1993- Strasbourg, Evropská hudební konference, účast I. Poledňák
1993- 26.-28. dubna, Bratislava, Setkání hudební rad Visegradské skupiny, účast J. Bajgarová
1993- 21.-27. listopadu, Dolní Krupá, Seminář o managementu non-profitních organizací, účast J. Bajgarová
1995- 23.-26. dubna, Insbruck, Hudba, naše šance, účast M. Smetáčková
1995- leden, MIDEM Cannes, účast J. Bajgarová, J. Klusák
1997- 3.-5. července, Barcelona, Konference o hudební výchově a hudebních školách, delegován L. Daniel
1998- 25.-29. července, Prétoria, Kongres ISME (příspěvky M. Smetáčková, P. Jurkovič), zpráva in: Lidové noviny 1.8.1998
2000- 27.-30. října, Budapest, Musica Danubiana, účast I. Poledňák
2003- 29.-30. listopadu, konference Vliv amatérské hudby na společnost, účast J. Javůrek
2010- 25.-28.května, Seoul, Jižní Korea, účast I. Medek, V. Zouhar, 2. světový kongres o umělecké výchově UNESCO (příspěvky: Music Making in the Classroom: Possibilities of Czech Music Education, prezentace projektu Slyšet jinak.)
2010- 17.června, Plzeň: Schůze Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů, účast L. Dohnalová
2010- 24.-26. října, Paříž, Francie: Setkání evropských statistických společností, účast L. Dohnalová s příspěvkem Statistics - Chapter Culture

Politické aktivity

ČHR pravidelně připomínkuje zákonné návrhy MK ČR, event. MŠMT ČR
Dále:

1994- Memorandum K některých otázkám hudební kultury
1996- Memorandum K situaci české hudební kultury, dále k tématu hudební výchovy a ekologie
1998- březen, Koncepce Podmínky rozvoje kultury, komentář k první verzi kulturní politiky MK ČR
1998- srpen, komentář k druhé verzi kulturní politiky MK ČR
1999- únor, účast v diskusi nad finální verzí Koncepce kulturní politiky MK ČR
2001- Problémy hudební výchovy v systému základních, středních a vysokých uměleckých škol. Diskuse nad návrhem školského zákona.
2002- Dotazník pro MHR - téma globalizace, připomínkování materiálu MK ČR Strategie kulturní politiky, diskuse nad školských zákonem v parlamentu.
2003- Připomínkování tzv. rámců pro hudební výchovu
2004- Dotazník o hudebním životě v ČR pro NMZ (ve spolupráci s MŠMT ČR), připomínkování Strategie kulturní politiky.
2005- Připomínkování návrhu právní úpravy Cen MK ČR.
2006- Připomínkování další verze návrhu Kulturní politiky
2006- Připomínkování koncepce Účinnější podpory umění 2007-13.
2007- Připomínkování další verze návrh Kulturní politiky

Kauza Magistrát 2008 /Dohnalová, Šmíd/.
Spoluúčast na tvorbě a připomínkování Koncepce účinnější podpory umění 2007-13 /Dohnalová, Hlaváč, Šmíd/
Připomínkování Kulturní politiky 2009-14
Účast ve formulaci RVP konzervatoře /Dohnalová, Trojan/
Česká hudební rada© Copyright Česká hudební rada | Created by CSC s.r.o. | valid XHTML, CSS || zpět | nahoru

hosted by nipax.cz, created by CSC s.r.o.