→ Aktuality

11.11.2018 nás navštívil prezident EHR Ian Smith.
Zde naleznete záznam z rozhovoru s ním.
audio - MP3, video - MP4, HD video - MP4

→ Aktuality

18.2.2019 se účastníme recepce v Evropském parlamentu v Bruselu s diskusí k European Agenda for Music.

→ Aktuality

13.-15.3. se účastníme mezinárodní konference a diskuse Mezinárodní dne UNESCO v Paříži. Téma Být skladatelkou v 21. století.

Aktuální presidium (od r. 2016)


Mgr. Jaromír Javůrek - president

Od r. 1993 ředitel MHF Janáčkův máj (nyní MHF L. Janáčka), pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru dirigování (absolvent JAMU) a kulturní management. Specialista na oblast provozu hudebních festivalů (Ph.D.). Dlouhodobě publicisticky spolupracuje s TV NOE v Ostravě.

[m@il]

Jaroslav Raušer, vicepresident ČHR

Hudebník producent, předseda Institutu moderní hudby, ředitel agentury Move Association. 2000-2005 působil jako externí pedagog na DAMU v oboru nezávislé produkce. Zakladatel EuroConnections a Move festivalu. Věnuje se rovněž vzdělávání dětí a začínajících umělců v oboru zvukové tvorby. Spolupracuje s mezinárodní soutěží Musica nova a soutěží České ucho.

[m@il]

Bc. Roman Dietz

Houslista a odborník v oboru hudební management, Od r. 2000 ředitel Severočeské filharmonie Teplice. od r. 2005 předseda Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Jako hudebník v. r. 1989 spoluzaložil soubor Archi noc flauto, působil v různých komorních souborech, s nimiž absolvoval více než 3 tis. koncertních vystoupení po celé Evropě. V r. 1997 založil koncertní agenturu pro koncertní sezónu v Trmicích. Pořádá i pravidelné cykly koncertů pro školy.

[m@il, www]

Mgr. Ladislav Horák

Akordeonista a pedagog, vítěz mnoha zahraničních soutěží. Inovativní hráč na nástroj, zastupující českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích, workshopech a soutěžích. Od 90. let pedagogicky činný na Pražské konzervatoři, kde je od r. 2005 zástupcem ředitele.

[m@il, www]

PhDr. Radka Hrdinová

Muzikoložka a teatroložka, publicistka. Od r. 1993 externí pedagožka Katedry divadelní vědy na FF UK, od r. 1995 divadelní a hudební publicistka deníku Právo. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí. V minulosti pracovala i jako divadelní dramaturg. Pravidelně publikuje odborné články a studie.

[m@il, www]

Ing. Ondřej Matyáš

Ekonom, manažer, vysokoškolský pedagog, expert pro oblast strategického a finančního řízení neziskových organizací. Od roku 2011 pracuje jako ekonomicko-provozní náměstek České filharmonie. Vyučuje na Vysoké škole ekonomické a dále působí jako lektor profesních a vzdělávacích institucí (Komora auditorů ČR, Seminaria, Prague International Business School).

[m@il]

PaeDr. Jan Prchal

Pedagog, expert v oboru teorie vyučování hudební výchově, předseda Společnosti pro hudební výchovu ČR. Věnuje se HV v oboru informačních technologií, aranžování a dirigování. Je opakovaně členem komisí MŠMT pro přípravu a revize RVP v oboru hudebního vzdělávání. Člen odborných porot, člen expertního grémia pro oblast vzdělávání ČHR.

[m@il]

Ing. Jan Saráz

Současný předseda Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles.

[m@il]

PhDr. Olga Janáčková

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Kontrolní komise

Jakub Nový

Aktuální místopředseda Společnosti autorů a interpretů. Odborník na autorské právo, produkční a manažer. Věnuje se mentoringu a komunikaci s institucemi. Člen kontrolní komise ČHR.

[m@il]

David Danel

[m@il]

MgA. Andreas Kroeper, Ph.D.

(funkce ukončena 2017, konec volebního období)

[m@il]

Tajemnice:

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Muzikoložka, od r. 1993 tajemnice ČHR a manažerka a členka poroty mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova. Koordinátorka mezinárodních výročních projektů Roků české hudby a Martinů Revisited, zahraničních expozic. Autorka propagačních publikací a CD české hudby. Věnuje se produkci zejména pilotních projektů, vzdělávání (České ucho, Showcases). Expert v oblasti zvukové tvorby, nových technologií, managementu.

[m@il, www]

Individuální členové

členové a bývalí členové presidia
Petr Šefl

Presidium - historický přehled

... [zobrazit / skrýt starší historii]

S vaší pomocí chceme přispět k funkčnímu, přátelskému a inspirativnímu prostředí českého a evropského hudebního sektoru…